BIBLIOTEKA

Dziecko krzywdzone - wybrana literatura

 Browne K., Herbert M., Zapobieganie przemocy w rodzinie. Warszawa 1999, PARPA

 Cunningham C., Mac Farlane K. Przemoc seksualna wobec rówieśników. Program zajęć terapeutycznych. Warszawa 1994. Specjalistyczna Poradnia OPTA.

 Czernikiewicz W., Pawlak-Jordan B. Wykorzystywanie seksualne dzieci. Warszawa 1998, Fundacja Dzieci Niczyje

 Dąbrowska J. Zrozumieć dziecko Warszawa 2001, PARPA

 Golec D. (red.) Przemoc wobec dziecka. Warszawa 1992, Fundacja Synapsis

 Gołąb A. (red.) Krzywdzenie dzieci. Przyczyny, skutki, terapii. Materiały szkoleniowe dla działaczy KOPD. Warszawa 1996. KOPD

 Hindman J. Przerwać cierpienie. Terapia dzieci- ofiar nadużyć seksualnych. Warszawa 1993. Specjalistyczna Poradnia OPTA.

 Imieliński K. Seksuologia. Aspekty prawne. Warszawa.1997. Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie.

 Jundziłł I. Dziecko - ofiara przemocy. Warszawa 1993, WSiP

 Ketner A. Psychospołeczne uwarunkowania u mężczyzn dokonujących czynów pedofilnych i zgwałceń. Warszawa 1989. Zakład Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

 Koślacz-Folga H. Dziecko krzywdzone. W: K. Bożkowa, A.Sito (red.), Opieka zdrowotna nad rodziną. Warszawa 1995, PZWL

 Lew-Starowicz L. Przemoc seksualna. Warszawa 1992, A.W. Jacek Santorski

 Lipowska-Teutsch A. Rodzina a przemoc. Kraków 1992, Ośrodek Pomocy i Interwencji Psychologicznej

 Lipowska-Teutsch A. Wychować, wyleczyć, wyzwolić. Warszawa 1998, PARPA

 Margolis A. Zespół dziecka maltretowanego. Diagnostyka medyczna. Warszawa 1998 Fundacja Dzieci Niczyje

 Mellibruda J., Durda R., Sasal H. D. O przemocy domowej. Poradnik lekarza pediatry. Warszawa 1998, PARPA

 Miller A. Mury milczenia. Cena wyparcia urazów dzieciństwa. Warszawa 1991, PWN

 Mossakowska B. Zespół maltretowanego dziecka. W. Bińczycka J. Prawa dziecka - deklaracje i rzeczywistość. Warszawa1992. Impuls.

 Pacewicz A. O nadużyciach seksualnych wobec dzieci. Warszawa 1992, OPTA

 Pacewicz A. O przemocy wobec dzieci. Warszawa 1992, OPTA

 Piekarska A. Przemoc w rodzinie. Psychospołeczne uwarunkowania przemocy wobec dziecka. Warszawa 1991, PTP

 Pospiszyl I. Przemoc w rodzinie. Warszawa 1994, WSiP

 Sajkowska M. Co o nich wiemy? Lekarze i pedagodzy o dzieciach krzywdzonych. Warszawa 1994, Fundacja Dzieci Niczyje

 Sajkowska M. (red.) Jak organizować lokalny system pomocy dzieciom krzywdzonym. Warszawa 1998, Fundacja Dzieci Niczyje

 Schweighoffer N. Miałam dwanaście lat. Wstrząsająca historia kazirodztwa. Warszawa 1994, Wydawnictwo Bis

 Szymańczak J. Przemoc wobec dzieci. Warszawa 1995, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu

 Szymańczak J. Seksualne wykorzystywanie dzieci. Warszawa 1996, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu

 Szymańczak M. Dziecko maltretowane i dziecko w innych krytycznych sytuacjach życiowych (z doświadczeń Komitetu Ochrony Praw Dziecka). W. J. Komorowska (red.), Dziecko we współczesnej Polsce. T. II. Warszawa 1991. Uniwersytet Warszawski - Instytut Polityki Społecznej

 Zielińska A. Przemoc wobec dziecka jako przykład zaburzenia relacji międzyludzkich w rodzinie. W. A.Przecławska (red.), Relacje między ludźmi jako przedmiot badań pedagogicznych. Studia z pedagogiki społecznej. Warszawa 1993, Uniwersytet Warszawski - Wydział Pedagogiczny

 Zmarzlik J., Piwnik E. Dziecko pod parasolem prawa. Poradnik dla osób pomagających dzieciom. Warszawa 1999, Fundacja Dzieci Niczyje

Szersza bibliografia problematyki krzywdzenia dzieci dostępna jest pod adresem:
http://free.ngo.pl/fdn/pl_biuletyn_1.htmlCopyright 2001 by Biuro Kampanii "Dzieciństwo bez przemocy"

Design by INTERNET SERVICES